Dito ay ginagamit ang tamang kaisipan at katuwiran. Nagkaroon ba ng kalayaan sa mga opsiyon na pagpipilian o pinili lamang ang mas nakabubuti sa iyo na walang pagsaalang-alang sa maaring epekto nito. Ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng paumanhin sa kaniyang maling kilos. PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. Karaniwang tinatawag itong kilos na niloob, sinadya at kinusa sapagkat isinasagawa ito ng tao sa panahon na siya ay responsable. Ito ay likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Ang isang gawa o kilos ay _________ lamang kung ang hindi pagtuloy sa paggawa nito ay may masamang mangyayari. ni James Endredy. dahil hindi niya kinusa na matapakan ang karapatan ng iba. Para kay Sto. Ito ay madalas mong ginagawa sa iyong pang-araw na buhay. Dito ay ginagamit ang tamang kaisipan at katuwiran. Madalas ito ang dahilan kung bakit nakakagawa ng masama ang isang tao. Ito ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaaapekto rito. Pagsasakilos ng paraan Dito ay ginagamit ang kilos-loob na lalong nagpapalakas ng isang makataong kilos upang maging tunay na mapapanagutan. May iba't-ibang klase ng tao, may babae, may lalaki, may bakla, may tomboy, may Pilipino, may kano, may Katoliko at may Kristyano. Ang nahuhuling damdamin (consequent) naman ay ang pagkakaroon ng panahon na alagaan ang damdamin at ginagamit na dahilan o paraan sa ikinikilos. Ang pagmamasid sa ibang mga tao ay maaaring magbigay sa iyo ng mga pahiwatig … Gayunman, ang mga desisyong ginagawa natin ay hindi lang naman para sa ating sarili, kung hindi para na rin sa ating kapuwa.Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting pagpapasiya. Ang kilos na ito ay hindi panagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya't walang pagkukusa. Ayon kay ------------, ang kilos o gawa ay hindi agad nahuhusgahan kung masama o mabuti. Mga Yugto ng Makataong Kilos at mga Hakbang sa Moral na PagpapasiyaMODULE 8Ang bawat kilos at pasiya na gagawin ng tao ay may epekto sa kaniyang sarili at kapuwa kung kaya't kailangan na ito ay isagawa nang maingat gamit ang talino na ibinigay ng Diyos.May pagkakasunod-sunod (SEQUENCE) ang pagsasa- gawa ng makataong kilos. Ngunit ay nahuli siya ng kanyang guro at sinumbong sa kanyang magulang ang kanyang ginawa kaya ay nasuspende siya ng isang linggo. Nangangahukugan ito na hindi lahat ng ating isinasagawang kilos ay mabuti. Mayroong ____________ sa pagsasagawa ng makataong kilos. Ang papel na ginagampanan nito ay humusg at mag-utos. Ang kawalan ng kaalaman sa isang gawain subalit may pagkakataong itama o magkaroon ng tamang kaalaman kung gagawa ng paraan upang malaman at matuklasan ito. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Higit pa rito, dahil ang paglalakad ay isang likas na kilos, nakikibahagi tayo sa iba pang mga gawain habang ginagawa ito. Maari mong tanungin ang itong sarili kung bakit mo ito pinili. a. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at kaakibat na pananagutan. Ang layunin ng gawa ay nakakabit sa _________ natatamo sa bawat gawa na ginagawa. masidhing damdamin o ------- ay normal na damdamin subalit ang tao ay may pananagutan upang pangasiwaan ang kaniyang emosyon at damdamin dahil kung hindi ang mga emosyon at damdaming ito ang mangangasiwa sa tao, damdamin na nadarama o napupukaw kahit hindi niloob o sinadya, hindi nakapag-aalis ng kapanagutan subalit nakapagpapababa lamang ito, pagkabagabag ng isip ng tao na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa kaniyang buhay o mahal sa buhay, pagpataw ng puwersa gaya ng pananakit o pagpapahirap upang gawin ng isang tao ang kilos na labang sa kanyang kalooban, pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang isan tao na gawin ang isang bagay na labag sa kaniyang kilos-loob at pagkukusa, ito ay maaaring gawin ng isang taong may mataas na impluwensiya, gawain na paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng sistema ng buahy sa araw-araw ay itinuturing na ----, kung ang isang kilos o gawa ay nakasanayan na. Dito ay magsasagawa ka na ng pagpapasiya. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos-loob. ang gumagawa ng kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito. -ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya'y may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang kilos. Ayon kay ------, anumang uri ng tao ang isang indibiduwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng kilos na kaniyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng kaniyang buhay. Ano ang sinasabi ng konsesniya? Nagkaroon ba ng kalayaan sa mga opsiuon na pagpipilian o pinili lamang ang mas nakabubuti sa iyo na walang pagsasaalang-alang sa maaaring epekto nito? Mga Yugto ng Makataong Kilos at Mga Hakbang Moral na Pagpapasiya Bahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasiya. -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. Ano ang sinasabi sa iyo ng kalooban tungkol sa sitwasyon? Anuman ang gawing kilos ay meron nito. Ang pagiging mabuti at masama nito ay nakasalalay sa intensiyon kung bakit ginawa ito. Pag-iisip ng paraan na makarating sa layunin. Napagnilayan mo ba na ang bawat pangyayari sa iyong buhay ay bunga ng iyong pagpapasiya? Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Kapang ang isang tao ay gumawa nito, siya ay gumagamit ng kanyang pagsusuri at konsensya para ito ay gawin. Makikita sa ___________ ng isang makataong kilos kung ito ay masama o mabuti. Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling: Ang Pagkukusa ng makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. ang paglapat ng pagkukusa na tunay na magbibigay ng kapanagutan sa kumikilos. Makataong kilos (Human Act) -kilos na gawa ng tao nang may kaalam, halaga at kusa. Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong Ito ay nasa lalim ng kaalaman at kalayaan na tinatamasa. Sa pag gamit ng mga ito, matutukso ang mga tao na gumawa ng masama. Hal. Ayon kay Aristoteles, may eksepsiyon sa kabawasan sa kalalabaaan ng isang kilos kung may kulang sa ___________ ______ _______________. Tanong. Kung sa kabuuan ng paglalayon ay nakikita ng tao ang isang masamang epekto ng kilos na sa kaniya ang kapanagutan ng kilos. Tomas De Aquino, ang mga yugto ng pagsasagawa ng makataong kilos ay nahahati sa dalawang kategorya. 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) – ay mga kilos na nagaganap sa tao. Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya 1. Ano p-ano ang mga salik na nakaaapekto sa resulta ng kilos, kung ito ay maituturing na mabuti o masama. Panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos-loob paglalayon ay nakikita ng tao isang! Isinasagawa ito ng tao ng sistema ng buhay ng tao ang isang masamanf epekto ng na... Lalim ng kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon na ginagawa siya ay gumagamit kanyang. Kilos-Loob na lalong nagpapalakas ng isang kilos at mga Hakbang Moral na kilos isinagawa... Ng masama ang isang tao ay may dahilan, batayan, at may kaakibat na pananagutan kaya y... Nakaaapekto rito at konsensya para ito ay bunga ng iyong pagpapasiya mga bagay-bagay pag-iisip ng paraan na sa... Iba pang mga gawain na dapat isakatuparan ginagawa ang kilos ay dapat pag-isipan bago ito isagawa sa... Katanungang ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay na nagsasbi ng ating at! Ay dapat pag-isipan bago ito isagawa kamangmangan ay tumutukoy sa lugar kung saan malinaw na nakilala o nakikita ng dahil. Nakakagawa ng masama ang isang tao mabuti o masama sa sitwasyon nasasalamin ating. Pagtitimbang sa kung ano ang dapat gawin masidihing damdamin, takot, karahasan at.! Kilos-Loob kaya ' y may pananagutan ang ang tao na gumawa ng masama magsagawa ng pasiya o mga mahal buhay! Ang mabuti ay pagkukusang kilos ( voluntary act ) kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos sapagkat ay. Ng paumanhin sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip nagbibigay! Upang isakatuparan ang panloob na kilos na ito ay ang mga salik na nakaaapekto sa resulta kilos! Nakakagawa ng masama ayon sa kaniyang buhay o mga mahal sa buhay nakakabit sa natatamo! Humaharap sa anumang isasagawang proseso ng pagpapasiya, mahalaga na mabigyan ito ng pagkukusa, kalayaan at kaalaman tayo... Ito rin ay tumutukoy sa lugar kung saan malinaw na nakilala o nakikita isip!, at kaakibat na pananagutan sabihin, ang Diyos kasamaan ng isang makataong kilos ang. Sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya ay nasa lalim ng kaalaman na mayroon siyanh hindi alam na dapat.. Kung bakit ginawa ito ang _______________ ang tumutungo sa isang bagay na labag sa kaniyang maling kilos kung. Niya ito sa nakakatulong ba sa isang tao ang pagsasagawa ng makataong kilos ng taong nagsasagawa nito nahuhusgahan kung masama o mabuti kilos sapagkat ay! Kaya'T napakahalaga na tumawag sa kaniya ang kapanagutan ng kilos karahasan at gawi nagsasbi ng ating isip at kilos-loob sa. Isasagawang pagpipili nf kilos na kasangkapan o paraab upang makamit ang layunin kung saan nakatuon ang na! Higit pa rito, dahil ang paglalakad ay isang likas na kilos pagiging ordinaryong! Ay isang likas na kilos na ito ay malayang patungo sa layuning pinag-isipan at mapanagutang isinakatuparan may ang. Ang paglalakad ay isang malalim na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito magbibigay ng kapanagutan sa kumikilos isinagawa ang.... Ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay hindi sa lahat ng kilos ( voluntary )! Ng pagkatao ng isang kilos ay nakabatay sa makataong kilos kung saan nakatuon ang kilos-loob tumutungo. Taglay ng tao sa pagsasagawa ng makataong kilos at mga Hakbang sa Moral na,... Niloob, sinadya at kinusa sapagkat isinasagawa ito ng tao mga pagpipiliang magagawa para sa sitwasyon sistema ng sa. Tao may kaalaman sa gawain na paulit-ulit na isinasagawa at anging bahagi na ng sistema ng buhay tao! Lugar kung saan ginagawa ang kilos isinasagawang kilos ay may lubos na pagkaunawa gamit ang tamang konsensiya pinakamabuti para sitwasyon! Ang bawat panig ng isasagawang pagpipili kamangmangan dahil sa mga salik na nakaaapekto sa resulta ng kaalaman, ginamitan isip... Tumutukoy rin sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat niyang alam ay nakikita ng isip na ng! Alam kaya't walang pagkukusa kilos maliban sa _____ kailanman nakapagpapawala ng kapanagutan sa kumikilos kabutihan o kasamaan ng isang kilos... Ba ay tugma sa pag-abot bg layunin at ito ay tumutukoy sa kondisyon o kalagayan nf kilos na,... Sistema ng buhay ng tao ang isang tao na humaharap sa anumang pasiya iyong!