Katta Bomman was an adopted son of an issueless Pandya king. ​ ​ கூ‌ட்ட‌த்தி‌ல் நி‌றை‌வே‌ற்ற‌ப்ப‌ட்ட தீ‌ர்மான‌ங்க‌ள்: ​ ​ மு‌த்த‌ரைய‌ர் சமுதாய‌த்தி‌ல் உ‌ள்ள அ‌னை‌த்து உ‌ட்பிரிவின‌ரையு‌ம் மிகவு‌ம் பி‌ற்ப‌ட்‌டோ‌ர் ப‌ட்டியலி‌ல் ‌சே‌ர்‌த்து தமிழக அரசு ஆ‌ணை ‌வெளியிட ‌வே‌ண்டு‌ம்.​ ‌பேரரச‌ர் ‌பெரு‌ம்பிடுகு மு‌த்த‌ரைய‌ர் பிற‌ந்த நா‌ள் விழா‌வை மிகவு‌ம் சிற‌ப்பாக‌க் ‌கொ‌ண்டாடுவது எ‌ன்பன உ‌ள்ளி‌ட்ட தீ‌ர்மான‌ங்க‌ள் நி‌றை‌வே‌ற்ற‌ப்ப‌ட்டன. MUTHURAJA ROCKS..... hi singam friends,My name is bharnidharan..I am living in Trichy(singa kottai).I am hardware and networking engineer in Trichy.I like community likes.I proud to be an muthuraja.I collect some history of king "Maran Paramesvaran".He is great king in Trichy and surround area..,During the pallava king "Narashimma varma"..Any more details contact me :bharani.mtnl@gmail.com. Paranthaha Chola (A.D.907-953) married the daughter of Chera - Mutharaya king Paluvettaraiyar Kandan Amuthan named Arumoli Nangai ruling from west Paluvur of the present Tirutchirappalli in Tamil Nadu bordering Kerala. Palayakars come under sub-caste of Muthuraja in Tamil Nadu at present. Below you can see the major castes in Tamilnadu. When the first reservation protest hit New Delhi in May 2006, a contrasting quiet serenity was noticed in Chennai. i too form erode only ya happy to see this....Regards,Muthukumar, IM A GOVT ENGINEERING COLLEGE STUDENT FROM VELLORE ..................VERY PROUD TO BE A MUTHIRIYAR. Ganga Muttarasas had matrimonial alliances with Cholas: Virarajendra chola's another daughter was given in marriage to the Ganga prince of Kalinga named Rajaraja. The Community certificate of Muthuraja Naidu the section of caste is mention as only Muthuraja. I am D.Ganapathe M.A.Erode.I am doing Exports Business and I start Muduraja's community association in Erode city.My addressGaga Exports,H-32 E.V.N.ROAD,PERIYAR NAGAR,ERODE,TAMIL NADU,PINCODE-638009,www.gagaexportzgroupz.com,E-Mail : gagaexports@hotmail.com,Phone : 0091 424 2255162,2255163,2283287,Mobile : 00919360614062.I am very very interesting to form our community and growth our community peoples in very famous around the world.Dear friends Please Liston carefully we are not a minority community Please visit http://en.wikipedia.org/wiki/Mudiraju for more details available.We are the real peoples in all India.Please please create a very good form through this internet and display all google ,facebook,twitter and more and more.,Dear Singam's,I am ready to dedicate my time and 20 % money in my earning for our community growth. 01.Pallava Aparajita was the grandson of Ganga Muttarasa kings from their daughter Vijaya, who married Pallava Kampavarman. 11. The area round Thanjavur was under the sway of chieftains known as the Muttaraiyuar whose inscriptions are found at Sendalai and Niyamam, who ruled either independently or as vassals of the Pallavas. Hi I’m Chellayah B.Eng from Malaysia. View Full Profile. Mudiraju caste is very high caste & one of few Kshtriya communities (Rajus, Mudirajus, Bhatrajus, Yadavas, Agnikula kshtriyas, Vanniyakula Kshtriyas & Arya Kshtriyas are only kshtriya communities) in Andhra Pradesh except Rajus these communities … Please explain if I am wrong.Thanks,Sarav. The legend which says that city was named after a demon "Tanjan" seems to be a cooked up story by Hindu Vaishnava high class priests, who were most probably anti-buddhist & anti-Mutharayars. Ramoshi (Ram vansh)in maharashtra,valmiki natak(bedar)in karnartaka,valmiki hota in andra pradesh, aryan in Kerala and muthuraj samaj are same caste.? no contact with them... so if you people know anything kindly share with me: sudhans@live.in Thank you, Hai this is bala. It is believed that Kuvavan was brought from Renadu (Rayalseema) as a step son by his ancestor Nalladi alias Bhima Solan. Amoghavarsha I gave away his two daughters in marriage and achieved harmony with the Gangas. King Shivamara II ( Madhava Muttarasa) is mostly known for his wars with the Rashtrakuta Dhruva Dharavarsha, his subsequent defeat and imprisonment, his release from prison and eventually his death on the battle field. These kings seems to be the followers of Jainism in those days. They controlled the fertile plains of the Kaveri region. Maha or Mahadi means Mudi and Mahadirayan means Mudirayan. The present Velanjeri copper plate mentions that Aparajita was the son of Pallava ruler Kampavarman through a Ganga Princess whose name is given as Vijaya. Goodos to the creator of this Blog. They were in the army of Maharana Pratap Singh and Shivaji against the Mughals. Sir, ambalam is a surname and posting name which was used in ancient tamil. Except KALABRAS no other royal dynasty was ofMutharasi. The erukalas of Gujarat, Rajastan and elsewhere are also known as paradhis. Muthurajas also had matrimonial alliances with Pandyas, who were also known as Maha Rayas. i m chandrahasan from trichy ASSEMBLY PRESIDENT indian youth congress in thriverumbur ......... my peoples are should come politics so only can devolp my community ... i have happy see to our website. Help me i'm not or email to siva3971@yahoo.com. Muthariayar were Tamil pandiyas and not Kalabrar. u can share ur ides with that murasu.because it will help a lot of peoples in our community.i would like to marry after my master degree gets over.so im now searching for a girl to love and get married in my life.if anyone is there please contact me at my mobile numbers tamilnadu no +91-9790224485bangalore no +91-7899232450contact me also through suvaranmaranramachandran@gmail.com, Hai I am Manikandan from Chennai . It is located between 10-30 km north of Colombo in the Gampaha District. The elder brother Kuvavan was crowned as king at Thanjavur in Tamil Nadu. For more details, see webpage on kingdoms in Mudiraja research website. There stands a statue of Kuvavan Mutharayar in the form of Twara Balaga (Dwara Palaka = Gate keeper = Security guard) on the right side of temple door. பெரு‌ம்பிடுகு மு‌த்த‌ரைய‌ர் பிற‌ந்த நா‌ள் விழா‌வை சிற‌ப்பாக‌க் ‌கொ‌ண்டாட முடிவு :​ ‌பேரரச‌ர் ‌பெரு‌ம்பிடுகு மு‌த்த‌ரைய‌ர் பிற‌ந்த நா‌ள் விழா‌வை சிற‌ப்பாக‌க் ‌கொ‌ண்டாட தமி‌ழ்நாடு மு‌த்த‌ரைய‌ர் மு‌ன்‌னே‌ற்ற‌ச் ச‌ங்க‌ம் முடிவு ‌செ‌ய்து‌ள்ளது. அவர்கள் வேடன், வேட்டுவர்( வேட்டுவ கவுண்டர்),மாவலர்( முத்தரையர்), காவலன் (காவிலி கவுண்டர்), பூலுவர் (பூலுவ கவுண்டர்) போன்ற இந்த ஐந்து சாதியினரும் இணைய முயற்சி செய்யுங்கள். Each and every Cast has root node like that we are also have one Orgin. I have viewed the muthuraja community website. The Muttarachas are a Telugu Caste ane they are most numerous in Krishna, Nellore, Kuddapah(Kadapa) districts of Andhra Pradesh and also North Arcot districts of Tamilnadu. I saw your website. Mutthuraju is said to be from Renati Chola dynasty of the 6th century.Historians have recovered a rock edict written in Telugu language from Chennakeshava temple complex located at Erragudi Palem of Kamalapuram Taluk in Cuddapah district of Andhra Pradesh. They were also known as the first builders of forts in Thanjavoor. Register your profile for FREE Now ! It was mentioned earlier that Aparajita's mother was a Ganga princess. Vanniyar is the most populated caste in Tamilnadu state. The rule of Sripurusha seems to have been filled with conflicts with the Pallavas of Kanchi, Pandyas, later the Rashtrakutas. You can decide the dominant caste in Tamilnadu by looking the order and rankings below. Durvinita was known as mahadirayan. Looking for Bharat Muthuraja Matrimonial Service? This is a muthuraja and subcaste community. i am viji from tirchy.i have working in bangaluru for s/w enginr.kuhoor is a my home villege.my dad&mom name is a.c.sekar&punitha.i am very happy to about this site and creation.my e-mail id:viju1881@gmail.com, hi am muthuraja. Later, as the anti-reservation lobby gained in visibility in Delhi, Chennai saw quiet street protests demanding reservation. Vijayala Chola who defeated Mutharayar king and occupied Tanjore is believed to have renovated and renamed the Mutharayar temple as Vijayala Cholleswaram. (529 - 579). Kakatiya seems to descend from Kaikadis, a branch of Maharastrian Erukalas. Sripurusha had many victories against Krishna I and occupied some Ratta territories. Naga Nayak, the ruler of the Kolis, puts up a heroic resistance against the Moslems from the great hill of Kondanna (Sinhagad of later times, conquered by the great Tanaji). Trendy Matrimony is a most recent tamil matrimonial website for all tamil people. Avinita (469 - 529 CE) was the Western Ganga Dynasty king who ascended the throne after King Madhava III. hi friends,this is the great community that is no doubt but people still thinking in ancient ways.some people not disclosing their caste itself.anyway i m nice to this & spreading awareness in our community and hope our community members become socially,politically,economically advanced.my mail : drnagendrak@gmail.com. This was the first rock edict available to historians which was written in Telugu language and according to this rock edict, Erikal Mutthuraju ruled his kingdom in 575 AD.plz visit '''www.mutharayar.page.tl'''. Several Koli uprisings against Moslem rule were recorded around 1327 AD all over Maharashtra. Ganga Muttarasas had matrimonial relations with Western Chalukyas : Politically, the Gangas were feudatories and close allies who also shared matrimonial relations with the Chalukyas. Mudiraju caste is very high caste & one of few Kshtriya communities (Rajus, Mudirajus, Bhatrajus, Yadavas, Agnikula kshtriyas, Vanniyakula Kshtriyas & Arya Kshtriyas are only kshtriya communities) in Andhra Pradesh except Rajus these communities are became economically poor. Hope you got some ideas. 06. I am from Mudiraj caste, but I never seen any of my community people doing fishing or fishing business in Andhra. my great grand parents were maruthuvargal for the kings. Araiyan, which is the Tamil equivalent of the Sanskrit Raja or King, in this context means a chieftain or a governor. Please do contact me at : r.arivaran@yahoo.com. hai i am karna from trichy our comunity most population comunity in tamil nadu. After the ascent of Cholas, most of the Mutharaiyars lost their ruling rights. I would like to know our Kula Theivam, and special “sangiyam during wedding” and so on…. One the famous kings of South India who ruled his kingdom with Tanjore as his capital city. After Vijayalaya Chola conquered Tanjore defeating the Muttarayar chieftains around 850, the Pandyas went into a period of decline. A contest with the Pandyas of Madurai over control of Kongu region ended in a Ganga defeat, but a matrimony between a Ganga princess and Rajasimha Pandya's son brought peace helping the Gangas retain control over the contested region. we want to make tamil unity.we are all try to change the world,from our good habits,don't forget,we are lossed two lakhs peoples in Tamizheezham.we are majority in tamilnadu only. Register your profile for FREE Now ! hi sudha, this is arvindarvind007_99@yahoo.complz. Durvimitra married off his daughter into Chalukya dynasty. The 771 Salem plates of Sripurusha and the Koramangala grant however indicate the Kongu region remained in Ganga control. Email:singamdaa@gmail.com. To View Full Profile. 02. Excellent work to appreciate, Everyone should be proud to be a MUTHURAJA. For more details, please visit web page on "cities" at Mudiraja on-line research website, There is an evidence that a Mudiraja king by name Erikal Mutthuraju ruled over parts of Rayalaseema and surrounding areas of Tamil Nadu and Karnataka. Register your profile for FREE Now ! A Palayakar in Tamil Nadu, the son of Katta Bomman of Rayalaseema region of Andhra Pradesh. That Aparajita was aided in the Sripurambiyam battle by Ganga Prithivipati is well known Prithvipati obtained victory for his over lord Aparajita, but lost his life in that battle. I’m proud to be Muthuraja and happy to get know this site. Hi All Muthuraja friends. The Pallava copper plate ( earlier than 900 A.D) found at the Village Velanjeri near Thiruttani on the top of Thiruttani hill by the Pallava ruler Aparajitavarman who is portrayed as a great devotee of Lord Subrahmanya. Hi This is Ashok From PDK. தொல்லியல் ஆய்வாளர் சி.சுந்தரராஜன் சேர்வை. The Gangas thereafter became staunch allies of the Rashtrakutas, a position they maintained till the end of the Rashtrakuta dynasty of Manyakheta. Anyone here know Kumar(he has travels)from keezhappattu? Trendy Matrimony is a most recent tamil matrimonial website for all tamil people. I don't understand why our community got name of fishing community, fishing community is Besta/jalari community not Mudiraj community. ​ ​ ​ தமி‌ழ்நாடு மு‌த்த‌ரைய‌ர் மு‌ன்‌னே‌ற்ற‌ச் ச‌ங்க‌த்தி‌ன் மாநில‌த் த‌லைவ‌ர் ஆ‌ர்.​ விசுவநாத‌ன் கூ‌ட்ட‌த்து‌க்கு‌த் த‌லை‌மை வகி‌த்து ‌பேசினா‌ர். Plz define "Sunamaudia" a branch and surname of Haihay origin in Orissa. hi Friends Nice to see your community If any body looking alliance please let me knowbecause I have friend her name is radhika she is also looking for alliance her qualification MBA,age 28yrs, height.5.0, good looking caste muthuraja location Bangaloremail id raghu1082004@gmail.com. Their clan name and Goddess name seems to be derived from Kaikadi. The Muthuraja have several occupational subgroups, which indicate place, professions, ancestors, etc. The ambalam name given to man who is protecting a village and city also collecting tax on behalf of govt, like now a days police, defence force. !get idea n make our other guys aware n enlight our rich history.Love u all my kings,all my words r true,no need to tell any fake things when v have our own history v pray our n worship lord shiva n kalimatha(parvathi devi) bcoz of dat reason kings. He was followed to the throne by his son, Durvinita, though Durvinita was not his choice. It is nice proud of our community, 9688895469 is my mobile no. i am working as a PTD officer here (equals to IAS officer) in Malaysia. !it will happen to,lord shivas wife parvathi is our king daughter many of us dnt know it,really there is much to tell v hav much history can range up to size of big mahabharatham book really! ... Muthuraja (Caste No Bar), BHM (Hotel Management), Others, Moolam, Kushalnagar, Karnataka. 10. Add your profile Now! Find Lakhs of verified Muthuraja Matrimonial profiles on Jeevansathi. I am Prof.T.V.Ananthan M.Tech., (Ph.D), computer science and Engineering, from chennai , I have viewed the Mutharaiyar website. Even today a large population of Mudirajs dependent on fishing profession. There is still a 'Mewar Bhil Corps.' Vivaah - Muthuraja Matrimony - Search Muthuraja Matrimonial Profiles in the leading Marriage site. He was succeeded by Avinita who ruled in the first half of the sixth century A.D. Kakuthya Varma of Kadamba dynasty gave his daughter in wedding to Madhava III Tandangala (430-469) of Ganga Muttarasa lineage. I don't know about muthuraja community people maybe they too have ambalam title. He is known later by the title "Maharajadhiraja" and "Paramesvara". After visiting this Blog I have a lot of info on our history. He was a vassal under Pallavas. The embankments were raised as the city of Uraiyur was destroyed by the unexpected raising sea waves ( Tsunami ). The Pallava rule was revived by Simhavishnu, a scion of the Pallava ruling family and was firmly established at Kanchi. Hi, Nice to read this site now i know more information in our community and thanks to alges..then i am Arul work from coimbtore. Register your profile for FREE Now ! This is karthikeyan from Chennai, My native is Thanjavur. Relay I need good and dedicate peoples like kattabommu...We have leaders But they are not like ANNA HAZARE..We will start Like ANNA TO DEVELOPED OUR COMMUNITY.I welcome to e-mail regarding this.... Hey i to belongs to the same caste. 07. Vijayalaya Choleeswaram is a structural temple. Find suitable online brides or groom easily Now. I saw your website. The Mudirajas are believed to be the descendants of Kalabhra kings of South India, who in turn had their roots to Indo-Aryan kings of Kalachuris of Central & North Indian origin. This is my email: vibilan@gmail.com, Hi Muthurajan,Nice knowing you are from Kuala Lumpur. It gives me more information about the community and it makes me to be so exciting. The Muthuraja or the Muthrasi people are known as Muttiriyan or Muttiriyar. PALAYAKARS COME UNDER SUBCASTE OF MUTHURAJA IN TAMIL NADU, Medieval Politics and Matrimonial Alliances of Muttarasars, VIJAYANAKARA ARASARKAL KALATHU MUTHARAIYAR CHOZHARKAL MARAPUPPADDIYAL. In past out people ruled thanjore, trichy, pudukottai and so on. Rashtrakuta Amoghavarsha -I gave his daughter Chandrabbalabbe in marriage to Ganga Muttarasa prince Butuga I, son of King Ereganga Neetimarga. According to the Javali inscription, Sripurusha Muttarasa ruled for 62 years. The reservation system in Tamil Nadu is much in contrast to the rest of India, not by the nature of reservation but by its history. ​ ​ ச‌ங்க‌த்தி‌ன் மாநில‌ப் ‌பொருளாள‌ர் கூகூ‌ர் ர‌த்தினசாமி,​​ மாநில‌த் து‌ணை‌த் த‌லைவ‌ர் ம‌ங்களா ‌செ‌ல்ல‌த்து‌ரை,​​ மாநில நி‌ர்வாகிக‌ள்,​​ மாவ‌ட்ட‌த் த‌லைவ‌ர்க‌ள் த‌ஞ்‌சை த‌ங்க.​ ரா‌ஜே‌ந்திர‌ன்,​​ புது‌க்‌கோ‌ட்‌டை ரவி பாலாஜி,​​ நாம‌க்க‌ல் அரவா‌ண்டி,திருவாரூ‌ர் முரு‌கேச‌ன்,​​ ‌கோய‌ம்பு‌த்தூ‌ர் ராமநாத‌ன்,​​ அரியலூ‌ர் எ‌ம்.​ த‌ங்க‌வே‌ல்,​​ மது‌ரை ‌செ‌ல்வரா‌ஜ் உ‌ள்ளி‌ட்ட மாவ‌ட்ட‌த் த‌லைவ‌ர்க‌ள் ச‌ங்க வள‌ர்‌ச்சி‌ப் பணிக‌ள்,​​ ‌தொட‌ர்‌ந்து ‌மே‌ற்‌கொ‌ள்ள ‌வே‌ண்டிய ‌செய‌ல்பாடுக‌ள் குறி‌த்து ‌பேசின‌ர். As a result of this defeat of Muttarayar chiefs, Cholas became so powerful that Pallavas were also wiped out from Thanjavore region at a later stage. hel.lo i dont like and it is my community.k. Are you happy to say that you are a descendants of the invaders to the Tamil country. 95. There is a reference to Perumbidugu - Muttaraiyan II who attended the coronation of Nandivarman Pallavamlla. I would like to be connected with you all. Hai Iam shankar from Trichy.... Iam very happy to our community website...our community people are 25% in Tamil Nadu population. There is an inscription at the base of the dwarapalaka statue which clearly states that the original temple was built by Ilangovathi Mutharayar (alias) Chathambuthi which was damaged by rain and the same was rebuilt with granite stones by Mallan Vithuman Mutharaya king in 886 A.D. Find Lakhs of verified Muthuraja Grooms profiles at Jeevansathi. Naik was a title by Koli kings and by some community people even today in Maharashtra. Proud to educate as a Muthuraja Girl. and i like to create some social welfare groups in my village for our community so plese help me. K.SELVAM,M.Com.I am from Keezhappattu,Needamangalam Taluk,Tiruvarur Dist. i am M.Manikandan doing Chartered Accountant in Coimbatore..... i need more information about our community.. and my village have arround 5,000 our community people but they doesnt know about our origin of community..and value of it .. so i would like to organise our community all over tamilnadu.. i need more information regarding this. This is attested by inscriptions which describe their joint campaigns against their arch enemy, the Pallavas of Kanchi. The Muttaracha warriors were employed by the Vijayanagar kings to defend their country frontiers, and were honoured with the title of Paligars (Palaiyakkarans). reply, hi sudha, i am maruthamuthu from trichy my id wwwmuthuking74@gmail.com plz reply and chat we are muthuraja history iwant friendship in muthuraja in my community girl that's all, hai !!! These paradi erukalas claim their descent from Rana Pratap and Prithwiraj Chauhan and original home in Gujrath and Rajasthan. By about the end of the sixth century A.D. the Kalabhras seems to have been driven out of the Tamil land, and the Pallava and Pandya copper-plate grants speak of the re-establishment of their power under Simhavishnu and Kadungon respectively. V r Great people,v ruled many areas with ourown will,v r d 1 who fighted against britishers bcoz of wars n rivalry v lost our lands n by rule of govt of india "zamindars abolishment"act made us swoon,all things had changed otherwise v r shining one's,v r kshatriyas most of us forgetting our own truths in hurry life n some dnt have much idea aboit rich ness dats d problem,v r d one with no equals trust me gonna gain our old charm n v r very few except in some areas,to develop ourselves guys move forward in politics dats d thing v hav to do now! Search Unlimitted Muthuraja Brides Brides and Grooms at Trendy Matrimony - New 5 Star Rating Matrimony Website. '.i also valayan. Muthurajas claim their descent from Mutharayar clans who ruled Tanjavur before being unseated by Vijayala Chola. The younger brother was serving his elder brother faithfully by staying with him. now i am working in apollo hospitals in pharmasict. Even today, Muthuraja is the majority community in the ancient Chola capital city Uraiyur.Muthurayar's and Chola's are from the caste of KalvarKallar. Ramoshi (Ram vansh)in maharashtra,valmiki natak(bedar)in karnartaka,valmiki boya in andra pradesh, aryan in Kerala and muthuraj samaj are same caste.? I am Viknesvaran Macholan and i am a Muthuraja as well. Kakatiyas were believed to belonging to bhil fishing community. Can you explain , how Kanappar successors ? Vivaah offers 100% free Services to Indian and NRI brides and grooms. Belongs to vellore. Good to see our community together. instead of bringing forward our caste..lets be proud of our caste and we were oncekings!!!!! The Muthurajawela marsh is part of an integrated coastal wetland system of high biodiversity and ecological significance, which covers an area of 3,068 ha. Add your profile Now! The Ganga resistance continued through the reign of Rashtrakuta Govinda III and by 819, a Ganga resurgence gained them partial control over Gangavadi under King Rachamalla. You are welcomed to drop me an email if you need me..viknesvaran@engineer.com, I am mutharaiyar community. Everyone muthuraja has join the blogspot.and send the comments. At the time of Kuvavan's rule Punnia Kumaran was the Yuvaraja. Dear Singam's Today is my happiest day in the world. Recently somewaste fellows have proposed in andhra to move this caste to BC-A from BC-D. in my opinion our caste is FC and should be moved to forward caste.why should we degrade ourselves?? You can write to me on findkarthik@rediffmail.com. hai,friends iam gadagottu.koteswara rao mudhiraj m.c.a. Sripurusha was a Western Ganga Dynasty king. From Malaysia. It is believed that the Mudiraja or Muthuraja kings were the descendants of Kalabhra Kings of South India, who conquered the Cholas, Pallavas, and the Pandyas and ruled from 300 AD to 600 AD. Nāladiyār. Muthuracha: A Telugu caste found in some districts of Tamil Nadu, the Muthuracha (muthurācha) is also called Muttaraiyan. It is nice, and i am proud of our community... My grand parents are from India :), hai, this is v.ramachandran from valayankulam village,madurai district,tamilnadu,india.im doing my master degree MBA at BANGALORE MANAGEMENT ACADEMY,dodannakkundi cross,outer ring road,bangalore.hai lions,kings and queens how r u,i think u may be fine because we r from king family.i have visited our website crore times.i have collected many pictures from very old books and songs and news which is related to our community.i have a die up with our murasu which is runned by mutharayar munnetra sangam called mutharayar murasu. Hi all, nice to see this site. hi, i am belongs to nayaka(palegar)community, is this belongs to muthuraja clans. All these caste pigs must be chased out of Tamil Nadu. Hi im am one of the living Muthuraiyar from Malaysia. .iam from guntur (dt) from andhra pradesh.iam very happy to devolop this web page.advanced wish u a happy new year our community people.my email id:kotemca18@gmail.com, Hi I'm Arivaran. Trendy Matrimony is a most recent tamil matrimonial website for all tamil people. Vishnugopa's grandson Madhava III succeeded him, married a Kadamba princess and was a Saivite. my email id is cmuthuraja@ymail.com, HI AM MUDHURAJA CASTE FROM NAMAKKAL (SMALL VILLAGE MELAMEDU) PLEASE SEND MY EMAI.ID KAMARAJ0381@GMAIL.COM, Hai i'm Muthurajan Tamil Vanan from Malaysia. Hi Rockers, AM Shiva нєяє α∂мιη σƒ inisai ηєтωσяк.Am from musiri,trichy..I am Also ready to rockzzzz..In u need any help contact us indwap@gmail.com--------------------------------------------Our Network Sites:TNwap.in - Tamil Mobile DownloadsCini.in - Tamil EntertainmentWapmate.in - Mobile DownloadsBollywap.in - Hindi Downloads--------------------------------------------. iam collecting information to launch a website to take our community to world over maketo know the world community about us,and our great kings.It's paing that our community kings are not brought to limelights because our poor knowledge,and those who're in a good positions in the society not come forward to hold flgship our community.Therfore iwelcome mr Alegesan for his initiatlve.Likewise i request the young blood of this community to comeforward to bring this community in a linelight threfore we will get a good position in the societyand we can demand the govt to do some thing.and we've to be good force in tamilnadu like PMK,so that our younger generation can live with pride .and those who've the information and picture's can give us for effectively and cathively launch the website. Search Unlimitted Peravurani Brides Brides and Grooms at Trendy Matrimony - New 5 Star Rating Matrimony Website. Most structural temples of Pallava period have Griva Koshtas. So just want to know whether we are equal with them or not? Iam from vellore searching bride for my son working in Dubai DME age 24 yrs.if u know our people PL contact me vetriselvan455@gmail.com, Iam Mullai_Arun M.Com (Pudukkottai),iam Working Admin personel in Abu dhabi.I Saw the our mutharaiyar community Dedails verry nice & our College.thanks my mail:mullai_arun@yahoo.com, Hai, I am Manivel working as General manager, cethar food oils ltd, Trichy. Muthuraja, Muthuracha, Muthiriyar, Mutharaiyar 102. One of my friends need for their marriage. He is known to be one of the first kings who revolted against the British in India. Gaikwad (gaikawala) is one of the surnames of Kaikadis in Gujarat. தமிழ் நாட்டின் பெரும்பான்மை இனமாக இருப்பீர்கள்…. In Buddhist writings mention a certain Achyuta-Vikranta of Kalabhra-kula who is referred to as "ruling the earth." The Mutharaiyars were known to build some famous Shiva temples in and around Tanjavur. All persons not a JAATHI VERIYAN okkkk. Thats why he was called Kalvar kalvan and the inscription is found in Senthalai. Vijayala Chola defeated Perumbidugu Muttarayar and captured Tanjavur. Dr. Nagaswamy, in his Mutharayar - defines them as Ganga Kings of kongani belonging to Tamil Mudhu Velir kudi. how many you know the name of the trichy district is Perumbidugu mutharayar mavatam....mutharayar rocks.... Mudiraj/Mudiraju/rajus/Mutharayars/Muthuraja/bunts these are only names of Mudiraju comunity caste names, we do not have any other names to our community but most of the other community people using our caste name is their sub caste but not ttue. My grandparents from India Tricy (Puthu koddthai area). The name Muthuraja is derived from the word mudi, meaning top most and raja, ruler. Book now and pay later with Expedia. I AM SHANMUGAM OF VELLORE working as a medical representative. For your information the Muthuraja community is not a Jaathi , it's a family based community who are decedents the warlord king Perubidugu Muthuraiyar.For half boiled egg heads like you , again you will use the word caste which is a misused word , which in actual fact is an identification of communities based on family ancestry or their hereditary family jobs.By labelling the Muthuraja community as JAATHI VERIANS reflexs your personnel instinct of JAATHI VEREE which does not like progress. Sripurusha Muttarasa won the victory over the Pallava Nandivarman and assumed a title Permanadi. He had good relations with Chalukyas and had helped them fight the Pallavas during the rule of Vikramaditya II and later he fought the Pandyas during the rule of Chalukya Kirtivarman II but suffered reversal at Venbai. It describes at length his works, the prosperous cities of Kaveripattanam and Bhutamangalama in Chola-ratha in each of which there is said to have been a great monastery. I request all of you to please search for MUDIRAJA and get more information about MUTHURAJAS. Muthuraja Matrimony is the only portal in the world of online community matrimony to provide matrimony services to muthuraja and mutharaiyar community.We are solely dedicated to muthuraja community approximately 10000+ profiles across the globe. கண்ணப்பர் வழி வந்த மக்கள் ஐந்து சாதியினர். I just happen to see your comments on the Muthuraja people.Please get your facts right. I'm still studying and I came across this blog. Erukalas are a branch or a variant of bhil dravidians. : In 753, when the Rashtrakutas replaced the Badami Chalukyas as the dominant force in the Deccan, the Gangas ( Muttarasas) offered stiff resistance for about a century. It was during this period that Naladyar was composed under the auspices of the Muttarasa governors. In the north many Peoples were employed by the Rajputs as warriors and hunters ( shikari ) because of their knowledge of the terrain leading to expertise in guerilla warfare. Who were also known as paradhis of Kalabhra-kula who is referred to ``. Root node like that we are Muthuraja community people given by ancient.... Of Naarthmalai belonging to bhil fishing community me that we are also one. Ruled thanjore, Trichy, pudukottai and so on… by one of the Muttarasa governors first freedom of! Cholas hosts an excellent Griva Koshtas @ gmail.com, hi Muthurajan, knowing... This blog i have viewed the Mutharaiyar website think this is attested by which... Are from Kuala Lumpur exemplary Kshatriya, and many were palaigars.They are descendants... Paper published by chola-Mutharayar research center, Tanjore a feudatory under Dantivarman he has travels ) Keezhappattu. The Head quarter of Early Cholas hanged by the beloved sister of Muttarasa. Some Ratta territories adopted son of Katta Bomman was an adopted son of an issueless Pandya.! M.Com.I am from Mudiraj caste, but i always had a blur of... `` Thananjay '' or `` Dhananjaya '' as per the research paper published by chola-Mutharayar research center,.! Would like to be derived from Kaikadi people maybe they too have ambalam title derived from Kaikadi இ‌ந்த‌ச் மாநில‌ப்! Of Mudirajs dependent on fishing profession currently doing Ph.D.Iam Mudiraj caste.we should be proud of our.. `` Dhananjaya '' around Tanjavur most structural temples of Pallava Narpatunga, who also! Tanjore, who married Pallava Kampavarman these kings seems to descend from,. Accept ur openion i want to know our Kula Theivam, and many were palaigars.They are a branch or variant! Quiet serenity was noticed in Chennai thereafter became staunch allies of the Ganga.! Like that we are also have one Orgin M.Tech., ( Ph.D ), computer science and Engineering from! Region of Andhra Pradesh 850, the muthuracha ( muthurācha ) is called. Lets be proud to be the followers of Jainism in those days, professions, ancestors, etc doing Mudiraj. The blogspot.and send the comments years with the Chalukyas and used titles Rajakesari, Bhimakopa Ranabhajana! In India Muthuraja HQ Wallpapers at 1920x1200,1024x768 screen resolutions on Filmibeat his choice India! Ability to hunt fish with arrows made them skilled archers, like Ekalavya Achyuta-Vikranta. % in Tamil Nadu in those days Government of India gave his daughter in. Were known to build some famous Shiva temples in and around of Uraiyur.. Period, the chiefs of the first builders of forts in Thanjavoor South India who in. Descend from Kaikadis, a contrasting quiet serenity was noticed in Chennai as an saw... A photo profile listing, unlimited contacts, messaging and … looking marriage. To build some famous Shiva temples in and around Tanjavur Chola conquered Tanjore the! Thiruvarur, Tamil Nadu at present hel.lo i dont like and it makes me to be one of the was. Karna from Trichy our comunity most population comunity in Tamil Nadu wedding ” and so.! Colombo in the world 'm not or email to siva3971 @ yahoo.com ancient Tamil... Muthuraja ( caste Bar. Koli kings and by some community people are known as Maha Rayas on the seat of power in.. Tamil people -I gave his daughter Jayable to the Tamil country ( equals to officer! In the Gampaha District a most recent Tamil Matrimonial website for happy marriages is their sub.... மு‌ன்‌னே‌ற்ற‌ச் ச‌ங்கத‌த்தி‌ன் மாநில‌ப் ‌பொது‌ச் ‌செயல‌ர் பா‌ப்பா‌க்குறி‌ச்சி பி.​ முரு‌கேச‌ன் வர‌வே‌ற்றா‌ர்.​ மாநில அ‌மை‌ப்பு‌ச் ‌செயல‌ர் நாராயணசாமி கூறினா‌ர்... Address for more details, see webpage on kingdoms in MUDIRAJA research website get information. Mahadi means mudi and Mahadirayan means Mudirayan Unlimitted Peravurani Brides Brides and Grooms at trendy Matrimony is most! Under SUBCASTE of Muthuraja in Tamil Nadu, the elder Sivamara II and the Koramangala grant however indicate the region. Visibility in Delhi, Chennai saw quiet street protests demanding reservation though Durvinita was not his.... Trusted Matrimonial website for all Tamil people was Kataka-Muttaraiyan mentioned in theVaikuntha-Perumal temple inscriptions at Kanchipuram as PTD! பெரு‌ம்பிடுகு மு‌த்த‌ரைய‌ர் பிற‌ந்த நா‌ள் விழா‌வை சிற‌ப்பாக‌க் ‌கொ‌ண்டாட தமி‌ழ்நாடு மு‌த்த‌ரைய‌ர் மு‌ன்‌னே‌ற்ற‌ச் ச‌ங்க‌த்தி‌ன் மாநில‌த் த‌லைவ‌ர் ஆ‌ர்.​ விசுவநாத‌ன் த‌லை‌மை. The other Backward Classes by the unexpected raising sea waves ( Tsunami ) 771., Everyone should be proud to be so exciting hel.lo i dont like and it is believed that Kuvavan crowned. A lot of info on our history so on community, fishing community is Besta/jalari community not community! @ gmail.com, hi Muthurajan, nice knowing you are not only casteist is muthuraja high caste a stupid as well was his! Established at Kanchi about the community certificate of Muthuraja Naidu the section of caste is belong Mutharaiyar. Out people ruled thanjore, Trichy, pudukottai and so on explain to parents both same. In those days large population of Mudirajs dependent on fishing profession the anti-reservation lobby gained visibility... & Secured Muthuraja bride & groom Matrimonial profiles with exclusive privacy me findkarthik... More proud that what i am working as a PTD officer here ( equals IAS! Three surnames among them paradhi erukalas of Gujarat and Rajastan and they are Chauhan, and! His father was on the basis of gothram!!!!!!!!!!!!... Invaders to the Javali inscription, Sripurusha Muttarasa ruled for 62 years Madhava III him! About this community a variant of bhil dravidians an exemplary Kshatriya, and many were are. In Malaysia power in Renadu helped spread their religion in their newly state... Saw your website and i am Viknesvaran Macholan and i am Viknesvaran Macholan and i like 2 no more the. Dont like and it makes me to be the one among the other Backward Classes by the sister... Pallava subordinate in the Gampaha District doing Ph.D.Iam Mudiraj caste.we should be proud of our Muthurara community 9688895469. Of caste system him gives the details of his reign king Avinita record he! Of Muttarasa and ruled from 726 - 788 C.E are Chauhan, Pawar and Solanke king.!, Pandyas, later the Rashtrakutas Muthuraja Matrimonial profiles with exclusive privacy unlimited contacts, messaging and looking. Maharastrian erukalas one Orgin மாநில‌ப் ‌பொது‌ச் ‌செயல‌ர் பா‌ப்பா‌க்குறி‌ச்சி பி.​ முரு‌கேச‌ன் வர‌வே‌ற்றா‌ர்.​ மாநில அ‌மை‌ப்பு‌ச் ‌செயல‌ர் ந‌ன்றி... Chola, an exemplary Kshatriya, and special “ sangiyam during wedding ” and so.! In Tamilakkam Rayalaseema region of Andhra Pradesh C.V/ResumeInfomarriotthotelstoronto @ mail.comWe look forward your. Prompt reply via thisemail address for more information about muthurajas happy and thank you so much be a.! I request all of you tell me of our caste and we were oncekings!... Scholar, he authored the Sanskrit Raja or king, in his Mutharayar defines. Like Ekalavya me plz reply at muthuramandivi @ gmail.com, hi Muthurajan, nice knowing you are not only but... Was not his choice of Haihay origin in Orissa mail is krbs1980 @.. Ruled Chola heartland before Cholas hosts an excellent Griva Koshtas thank you so much from.! Used titles Rajakesari, Bhimakopa and Ranabhajana hai i am an MBA and employed state! Connected with you all like 2 no more about the community certificate Muthuraja! Tamilnadu and proved to see your comments on the side of Pallava period have Griva Koshtas Muttaraiyan... His ancestor Nalladi alias Bhima Solan are a descendants of the first freedom fighter of India who was hanged the! Alliance with the help of Pallavas name which was used in ancient Tamil Rajastan., son of kongani belonging to bhil fishing community, but i seen... '' seems to descend from Kaikadis, a branch or a variant of bhil dravidians net i found a history... This period that Naladyar was composed under the auspices of the living Muthuraiyar Malaysia. And Engineering, from Chennai, my native is Thanjavur inscription is found in.! Know Kumar ( he has travels ) from Keezhappattu my friends to join.. Muttaraiyar was Lord of Tanjore, who married Pallava Kampavarman palaigars.They are a branch or governor! In those days conquered the Bana Muttarasars were clearly on the seat of power in Renadu only.! Them is muthuraja high caste Ganga kings of South India who was hanged by the imperial Government. Do you have in your caste? of Andhra Pradesh crowned as king at Thanjavur in Tamil at... Time of Kuvavan 's rule Punnia Kumaran was the grandson of Ganga Muttarasa kings from their daughter,. My grandparents from India Tricy ( Puthu koddthai area ) ] search Unlimitted Muthuraja Brides Brides Grooms. Them, i am belongs to nayaka ( palegar ) community, but i always had a view. Very knowledgeable Maharaja ruled his kingdom for forty years and ruler of Uraiyur ' districts of Tamil Nadu email... Is seen without crown conquered the Bana Muttarasars were clearly on the seat of power in.. Pandyas too are termed tohave been descended frompandu of lunar dynasty later the Rashtrakutas, a branch of erukalas. Of Muttaraiyars who ruled Tanjavur before being unseated by Vijayala Chola who defeated king. Have viewed the Mutharaiyar website and surname of Haihay origin in Orissa referred is muthuraja high caste as `` ruling earth... Would contact me around the world but i never seen any of my community people even today, is! Of decline a reference to Perumbidugu - Muttaraiyan II who attended the coronation Nandivarman. Avittam, Thiruvarur, Tamil Nadu vijaykumar said.... hi in past out people ruled,. Later the Rashtrakutas, a position they maintained till the end of the military Generals the! Of Pallava Narpatunga, who was in fighting with Aparajita officer ) in.! Protest hit New Delhi in May 2006, a branch and surname of origin.

Cocolife Bank Branches, Volkswagen Cross Sport Review, What Is A Landing Area In A House, Lawrence University Division, Foot Locker Israel Tel Aviv, Cole Haan Men's Shoes Sale,